-  -
Tekstgrootte   
Privazorg Haaglanden en Delft De Thuiszorg waarbij U zich thuis voelt

Wij gaan verhuizen!

 

Na ruim 10 jaar gaan wij het kantoor op de Binckhorstlaan in Den Haag verlaten. Per 11 februari 2019 verhuizen wij naar onze nieuwe locatie in Rijswijk!

Het nieuwe adres wordt Kerklaan 107, 2282 CG te Rijswijk.


Nieuws vanuit het Steunpunt Haaglanden en Delft

WMO in Den Haag

Op 22 april 2013 is het contract getekend tussen de Gemeente Den Haag en Privazorg Haaglanden met betrekking tot de WMO (= Wet Maatschappelijke Ondersteuning) voor het leveren van Huishoudelijke Verzorging door B. van Leeuwen (directeur PrivaZorg) en de Wethouder Zorg, dhr. Karstens.

Sinds bovengenoemde datum is er veel Huishoudelijke Verzorging geleverd in Den Haag door een enthousiast team van huishoudelijk verzorgenden

HKZ

Op 15 oktober 2013 heeft er weer een Externe Audit plaatsgevonden op ons kantoor in Den Haag. De audit was vooral gericht op de Nieuwe Norm 2010, waarin opgenomen: het onderdeel: PRI (= Prospectieve Risico Inventarisatie). Dit houdt in dat naar alle werkprocessen kritisch gekeken wordt op de risico's die er kunnen zijn of komen en waarop vervolgens een (SMART) geformuleerd plan gemaakt wordt om het risico zoveel te verkleinen of te voorkomen.

Naar een zeer intensieve dag kunnen wij heel verheugd zijn, dat ons kantoor geslaagd is voor de Audit en dat voor de komende 2 jaar zonder een opmerking (minor of mayor). Vanuit Amersfoort hebben wij weer het certificaatontvangen, dat in een mooie lijst op de kast staat.

 

Wethouder Klein verzekert Hagenaars van hulp en ondersteuning

Ongeveer 6.600 Hagenaars zijn ook de komende jaren verzekerd van hulp en ondersteuning. De gemeente heeft hiervoor contracten afgesloten met 40 zorgaanbieders. Wethouder Karsten Klein (Zorg) heeft de contracten op 1 oktober samen met de zorgaanbieders ondertekend tijdens een bijeenkomst in de Dr. Anton Philipszaal.

Het gaat om zorg aan ouderen, mensen met geestelijke problemen of een verslaving en aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Voorbeelden van de geboden ondersteuning zijn dagbesteding, begeleiding in groepen of individueel en hulp bij de administratie.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning aan Hagenaars met beperkingen. De overgang naar de gemeente biedt kansen om de hulp en ondersteuning beter te organiseren: dichtbij huis, afgestemd op de wensen van de klant. Uitgangspunt is dat Hagenaars in staat worden gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en functioneren en de regie over hun eigen leven houden. De komende jaren geeft de gemeente samen met de zorgaanbieders verder invulling aan deze nieuwe manier van werken. Hierbij wordt ook in kaart gekracht hoe mensen op eigen kracht en met inzet van familie, vrienden en buren vorm kunnen geven aan hun leven.

De organisaties waarmee contracten zijn afgesloten bieden deze hulp en ondersteuning nu ook al aan vanuit de AWBZ. Voordeel hiervan is dat de meeste klanten hun huidige aanbieder en vertrouwde medewerker houden.

Foto: Wethouder Klein met vertegenwoordigers van de 40 zorgaanbieders voor hulp en ondersteuning

Fotograaf: Valerie Kuypers© puntjesopde-i.nl